Serveis

Estós fill Els nostres Principals Serveis

Protecció Radiològica

Verifiquem, per a la seva legalització, la instal·lació d’aparells de raigs X amb fins de diagnòstic mèdic, dental i podològic. Així mateix, sotmetem al control anual obligatori aquests equips segons la normativa vigent. Comptem amb serveis UTPR.

Residus Sanitaris

Gestió d’alta com a productor de residus sanitaris, fitxa d’acceptació de residus, llibre vermell de recollida de residus sanitaris.

Legalització de Centres Sanitaris

Elaboració i presentació de tota la documentació necessària, inclòs programa de garantia i qualitat, així com el manual de procediment.

La nostra actuació en compte:
Protecció de dades (inscripció de fitxers, document de seguretat, auditories periòdiques).
Prevenció de riscos laborals (col·laborem amb les principals empreses del sector).

Descàrregues

Posem a la seva disposició els següents materials i documents d’interès.