Qui Som

Protecció radiològica, projectes i medi ambient

Radyma S.L. és una empresa líder en el sector, que disposa de certificació d’Unitat Tècnica de Protecció Radiològica: UTPR nombre GI / 001/098.

La utilització d’equips de raigs X amb fins diagnòstics és una pràctica molt estesa que implica un risc, pel que ha de complir unes normes específiques de protecció radiològica.

Prestem serveis de protecció radiològica i verificació d’instal·lacions de radiodiagnòstic mèdic principalment a clíniques dentals. Ens ocupem del manteniment i de l’estat de les instal·lacions pel que fa a la protecció radiològica de les persones exposades a aquest tipus de radiacions i del medi ambient.

Els residus sanitaris requereixen un tractament específic per a garantir la protecció de la salut pública i del medi ambient. Nosaltres també ens ocupem de la seva gestió. Residus sanitaris T-26501.

Per a una adequada gestió de residus sanitaris comptem amb un procés idoni que abasta tant la recollida, el transport i el tractament dels residus així com el control i vigilància d’aquestes actuacions.

A causa de la quantitat i complexitat de normatives vigents en el sector sanitari, es necessita comptar amb empreses especialitzades en la preparació i presentació de documentació per a la legalització de centres sanitaris.

Radyma S.L. compta amb personal qualificat i gran experiència en la tramitació de Llicències i Autoritzacions Sanitàries.

Eficàcia i rapidesa són les característiques bàsiques que ens defineixen a l’hora de dur a terme els nostres projectes, adaptant en tot moment les necessitats del client als requeriments legals.